Sprawdzanie kontrahenta
Plik dokumentów

Spośród wykonywanych przez agencję czynności znajduje się m.in. usługa sprawdzania kontrahenta. Przed inwestycją pieniędzy i rozpoczęciem współpracy z potencjalnym partnerem, warto sprawdzić jego wiarygodność. Dzięki pozyskaniu informacji o majątku danej firmy, jej powiązaniach kapitałowych czy sprawdzeniu historii przedsiębiorstwa, można zapobiec nieudanym współpracom i ewentualnym negatywnym konsekwencjom. Nasze biuro detektywistyczne oferuje przeprowadzenie kompleksowych czynności, mających na celu zebranie rzetelnych informacji o kontrahencie.

 

Weryfikacja wiarygodności kontrahentów

Zajmujemy się weryfikacją wiarygodności kontrahentów przy pomocy różnych nowoczesnych narzędzi. Wśród czynności, które wykonujemy, znajdują się m.in.

  • kontrola danych i historii firmy w bazach przedsiębiorstw
  • sprawdzanie ewentualnego zadłużenia firmy
  • przeprowadzanie wywiadu z obecnymi i byłymi kontrahentami
  • sprawdzanie powiązań kapitałowych
  • sprawdzanie dokumentów przekazanych przez kontrahenta
  • ustalanie majątku firmy

Fachowa weryfikacja wiarygodności kontrahentów minimalizuje ryzyko biznesowe i pozwala na podjęcie optymalnych decyzji inwestycyjnych.

 

Raport o kontrahencie

Po zakończeniu wszystkich czynności detektywistycznych Klient otrzymuje rzetelny raport o kontrahencie, uzupełniony o dokumentację fotograficzną. Przekazujemy informacje dotyczące stanu faktycznego firmy, m.in. wysokości jej majątku. Wykonujemy również analizę prawną zawieranych z kontrahentem umów. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do uczciwości potencjalnego kontrahenta, to serdecznie zapraszamy do wizyty w naszej agencji detektywistycznej. Wykonamy kompleksową weryfikację firmy i przygotujemy raport na temat wskazanego przedsiębiorstwa.


"Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne."