Kontrola kwestii pracowniczych
Osoba podpisująca dokument

Zajmujemy się kontrolą kwestii pracowniczych, m.in. weryfikujemy czy przekazane przez kandydata dane z CV i listu motywacyjnego są prawdziwe. Sprawdzamy, czy pracownik nie został zwolniony z poprzedniej pracy za działania karalne, np. kradzieże bądź nieprzestrzeganie zasad poufności. Możemy przeprowadzić szczegółową kontrolę doświadczeń zawodowych kandydata i zweryfikować jego umiejętności czy certyfikaty. Zapewniamy pełną dyskrecję oraz dostarczamy szczegółowy raport ze zdobytymi w czasie czynności detektywistycznych informacjami.

 

Weryfikacja pracownika

Na prośbę Klienta możemy zając się weryfikacją  pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim oraz ocenić prawdziwość zwolnienia L4. W przypadku podejrzeń co do motywów osoby zatrudnionej, która może np. pracować, by zdobyć poufne informacje dla konkurencyjnej firmy, podejmujemy działania takie jak wykrywanie podsłuchu w biurze. Zajmujemy się również kontrolą kradzieży oraz innych niepożądanych przez pracodawcę zachowań i sytuacji mających miejsce w przedsiębiorstwie. Jeżeli poszukują Państwo usług mających na celu weryfikację potencjalnego lub zatrudnianego pracownika, to serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura detektywistycznego. Możemy pochwalić się dużym doświadczeniem w sprawdzaniu, czy pracownik nie nadużywa w sposób niezgodny z kodeksem pracy swojego prawa do urlopu zdrowotnego.


"Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne."