Dowody w sprawie rozwodowej

Wycinki symbolizujące rozwódInformacje zawarte w sprawozdaniu z czynności prowadzonych przez detektywa, mogą być wykorzystane jako dowody w sprawie rozwodowej. Odpowiednio zebrane informacje dowodzą rozkładu pożycia małżeńskiego i wpływają na wyrok sądu, np. orzeczenie o winie małżonka. To z kolei może decydować o podziale majątku czy przyznaniu alimentów na dziecko. Wśród dowodów dopuszczonych przez sąd podczas sprawy rozwodowej znajdują się m.in. zdjęcia, filmy, taśmy dźwiękowe, e-maile i billingi.

 

Przesłuchanie świadków w sprawie rozwodowej

Przesłuchanie świadków w sprawie rozwodowej to jeden z najważniejszych dowodów podczas tego typu postępowania. Najczęściej powołuje się bliskich, znajomych i krewnych, z wyłączeniem osób małoletnich, mediatorów, duchownych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej. W szczególnych przypadkach warto wezwać na świadka także detektywa. Należy pamiętać, że wskazani w ustawie krewni mają prawo do odmowy zeznań bądź nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytania.


"Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne."