Sprawy rozwodowe

Obrączki na porwanym sercu

Służymy pomocą na etapie planowania sprawy rozwodowej oraz w czasie jej trwania. Pomagamy zebrać materiały dotyczące winy małżonka, niezależnie od charakteru czynu, którego się dopuścił, bądź rodzaju zatajonego faktu. Może on dotyczyć relacji pozamałżeńskich, finansów, a nawet chorób. Detektyw zajmuje się dyskretnym zebraniem odpowiednich materiałów i na bieżąco informuje Klienta o postępie śledztwa. Doradza też, w jaki sposób dowieść przed sądem przemocy psychicznej czy fizycznej, a także pomaga uzyskać informacje o majątku podczas spraw alimentacyjnych. Fachowo przygotowany materiał dowodowy może pomóc w sprawnym przejściu przez sprawę rozwodową i otrzymaniu wyroku satysfakcjonującego dla Klienta.

 

Dowiedzenie zdrady

Pomagamy zebrać informacje mające na celu dowiedzenie zdrady partnera. Przedstawienie udokumentowanych dowodów jest niezbędne w przypadku chęci uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie małżonka. Po zakończeniu zlecenia Klient otrzymuje rzetelny raport, uzupełniony o zdjęcia, nagrania. W ramach świadczonych usług oferujemy czynności takie jak:

  • obserwacja partnera,
  • zebranie zdjęć i filmów,
  • zebranie materiału dowodowego,
  • złożenie zeznań przed sądem.

 

Dlaczego pomoc detektywa przydaje się w sprawach rozwodowych?

Sprawy rozwodowe często są dość problematyczne, szczególnie gdy doszło do zdrady lub innego zdarzenia, będącego wyraźnym powodem do zerwania stosunków z partnerem. Zdarza się jednak, że współmałżonek unika stawienia się w sądzie, a także ukrywa się w sposób uniemożliwiający zebranie niezbędnych dowodów przez drugą stronę. Profesjonalni detektywi dysponują zarówno sprzętem, jak i sztabem ludzi, którzy są w stanie zaradzić w razie takich problemów. Jesteśmy przede wszystkim osobami obcymi dla współmałżonka – dzięki temu możemy obserwować go bez ryzyka narażenia się na rozpoznanie. W razie konieczności sprawę może przejąć inny pracownik. Pozwala to na zdobycie niezbędnych dowodów zarówno w miejscu pracy, jak i w innych lokalizacjach, w których przebywa obserwowana osoba.

Sprawy rozwodowe bardzo często wiążą się również ze sprawami alimentacyjnymi. Zdarza się bowiem, że były współmałżonek unika płacenia zasądzonej kwoty, np. ukrywając swoje miejsce pracy i zarobki, by dowieść, że nie stać go na pokrywanie kosztów utrzymania dziecka. W takich przypadkach detektyw pomaga w przedstawieniu rzeczywistego stanu rzeczy, co jest niezaprzeczalnym argumentem w sądzie. Zapewniamy poparcie naszego klienta podczas postępowań, zeznając jako świadkowie w sprawie.

 


"Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne."