Sprawy majątkowe
Gotówka

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy we wszelkiego rodzaju sprawach majątkowych, to serdecznie zapraszamy do wizyty w naszym biurze. Zajmujemy się pozyskiwaniem informacji o ukrytym majątku osób, które przekazują komornikowi nieprawdziwe informacje o braku zatrudnienia i posiadanych dobrach. Mamy doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom, które nie mogą odzyskać swoich pieniędzy od dłużników. Przekazywany przed nas raport, zawierający m.in. informacje o nielegalnym zatrudnieniu, rachunkach bankowych i nieruchomościach zobowiązanego, może być wykorzystany jako dowód podczas rozprawy sądowej. Zamieszczamy w nim dane o wszystkich odnalezionych składnikach majątku dłużnika.

 

Poszukiwanie ukrytego majątku

Zajmujemy się poszukiwaniem ukrytego majątku dłużników, nieuczciwych kontrahentów, byłych małżonków, np. podczas spraw alimentacyjnych oraz osób zmarłych. Mamy też doświadczenie w sprawach majątkowych związanych z dziedziczeniem, m.in. w odszukiwaniu spadkobierców. Jeżeli dłużnik okazał się niewypłacalny i komornik nie jest w stanie zdobyć należnych Państwu pieniędzy, a istnieją podejrzenia, że zobowiązany dysponuje majątkiem ukrytym, to serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej agencji. Zdobycie dowodów potwierdzających miejsce pracy, ukryte źródła dochodów, rachunki bankowe, akcje czy nieruchomości może pomóc w skutecznej windykacji.


"Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne."