Biuro detektywistyczne
i detektyw Szczecin
- zgromadzimy dowody
na sprawę rozwodową

Dowody w sprawie rozwodowej

Celem postępowania dowodowego w sprawie rozwodowej jest wskazanie faktów świadczących o rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jest to szczególnie ważne, gdy rozwód ma być przeprowadzony z orzeczeniem o winie współmałżonka, ponieważ znacząco może decydować o takich  sprawach jak przyznanie alimentów czy podział majątku. Dobrze zebrane i udokumentowane materiały dowodowe, które są potwierdzeniem naszych słów, mogą okazać się bardzo cenne. Sąd dopuszcza następujące rodzaje dowodów:

  • dowód z przesłuchania stron
  • dowód z przesłuchania świadków
  • dowód z dokumentu urzędowego
  • dowód z dokumentu prywatnego
  • dowód z opinii biegłych
  • wywiad środowiskowy - jest zazwyczaj przeprowadzany, aby ustalić zagadnienia dotyczące dzieci
  • dowód z filmu, fotokopii, fotografii, płyt lub taśm dźwiękowych, zapisy komunikatorów, e-maile, billingi, wydruki wiadomości SMS, itp

W polskim prawie cywilnym nie ma zamkniętego wykazu dowodów jakie można wykorzystać w sprawie rozwodowej, jeśli więc któraś ze stron dysponuje dowodami innymi niż te zawarte w KPC, może się nimi posłużyć.

Dowód z przesłuchania stron

Najważniejszy rodzaj dowodu w sprawie rozwodowej, to przesłuchania stron ponieważ informacje o problemach pożycia małżeńskiego pochodzą od głównych zainteresowanych. Każda ze stron ma szansę przedstawić fakty dotyczące związku, w formie obszernych wyjaśnień. Przesłuchanie stron jest obowiązkowe - przeprowadzane jest z urzędu na mocy art. 432 KPC i nie jest potrzebny wniosek stron.  W niektórych okolicznościach przesłuchanie stron może być ograniczone lub pominięte.

Dowód z przesłuchania świadków

Innym ważnym dowodem wykorzystywanym w sprawie rozwodowej jest przesłuchanie świadków. Osoby z kręgu rodziny i bliskich znajomych zwykle orientują się w sprawach pary, mogą więc uzupełnić zeznania stron. Przekazują pochodzące z własnych obserwacji informacje o rozpadzie pożycia, o sposobie wychowywania dzieci, o zachowaniach małżonków w stosunku do siebie oraz do dzieci,  itp. Świadkowie przekazują własną oceną wyrobioną na podstawie tego co zaobserwowali podczas spotkań oraz relacji stron, w związku z czym sąd może ocenić zeznania świadków jako mniej wiarygodne, także  ze względu na emocjonalne zaangażowanie.

Przed powołaniem się na ten środek dowodowy trzeba pamiętać, że istnieją sytuacje, gdy niedopuszczalnym jest powołanie na świadka niektórych osób. Rzecz dotyczy:

Małoletnich, którzy nie osiągnęli wieku 13 lat, zstępnych stron (dzieci, wnuków), którzy nie ukończyli 17 lat, osób które są niezdolne do spostrzegania lub wyrażania własnych spostrzeżeń, przedstawicieli wybranych zawodów, którzy zobowiązani są do zachowania tajemnicy (np. lekarskiej czy adwokackiej,) oraz duchownych w zakresie tajemnicy spowiedzi, przedstawicieli ustawowych stron oraz mediatora, w zakresie faktów, o których dowiedział się na potrzeby prowadzenia mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy.

Należy wiedzieć, że niektórym świadkom przysługuje prawo do odmowy składania zeznań lub odmowy odpowiedzi na wybrane pytania.


Agencja detektywistyczna Gold Spy  ·  ul. Teofila Firlika 20 lok. 212 II piętro; 71-637 Szczecin ·  tel. +48 575 150 700  ·  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ·  NIP 851-205-22-40  ·  REGON: 362468470 · adres do korespondencji: Osiedle Zielone 15; 73-108 Kobylanka

Orły 2020
GoldSpy biuro detektywistyczne Szczecin

Copyright © 2020   www.goldspy.pl. Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Polityka Prywatności.