Czy pojęcie "prywatny detektyw" w świetle polskiego prawa ma rację bytu?

Sytuacje życiowe, w których decydujemy się na usługi prywatnego detektywa, mogą wiązać się z całym wachlarzem emocji, a przede wszystkim stresu. Warto więc poznać bliżej pojęcie prywatnego detektywa i prawa i obowiązki, na podstawie których detektywi świadczą swoje usługi, w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. Pozwoli to uniknąć obaw i wątpliwości przy podjęciu współpracy z prywatnym śledczym.

 

Jaka jest podstawa prawna działalności detektywa?

Przepisy, które regulują pracę prywatnego detektywa, zawarte są w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. W świetle tych przepisów usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Prywatny detektyw udziela swoich usług osobie lub firmie zlecającej mu czynności. Najczęściej dotyczą stosunków prawnych, relacji gospodarczych, sprawdzenia wiarygodności informacji, czy poszukiwania zaginionych osób lub mienia. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej.

Czy prywatny detektyw musi posiadać licencję?

Przepisy dokładnie regulują kwestię licencji detektywistycznej. Wykonywanie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa - oznacza to, że tytułu zawodowego "detektyw" może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję. Warto sprawdzić taki dokument na początku współpracy z prywatnym detektywem – detektyw powinien okazać go przy pierwszym spotkaniu. Posiadaną licencję klient może również sprawdzić w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne."